מאת: אסא ששון פרסום: Thu, 10 Aug 2017 15:33:34 קטגוריה: בתי השקעות


מיטב דש מסכמת את הרבעון עם ירידה של 19% ברווח הנקי

מיטב דש זכתה במכרז של קרן ברירת המחדל של האוצר אולם הזכייה טרם באה לידי ביטוי בתוצאות החברה

ירידה של 19% ברווח הנקי של בית ההשקעות מיטב דש לרמה של 21 מיליון שקל לעומת רווח נקי של 26 מיליון שקל ברבעון הראשון של 2017. כך עולה מדו"חות החברה לרבעון השני של 2017 שפורסמו לפני שעה קלה. החברה תחלק דיווידנד של 10 מיליון שקל.

בית ההשקעות המנוהל בידי אילן רביב ובשליטת צבי סטפק ואלי ברקת רשם הכנסות של 221 מיליון שקל ברבעון השני של השנה לעומת הכנסות של 223 מיליון שקל ברבעון הראשון של השנה. החברה מציינת כי העלייה בהכנסות מקורה מאיחוד לראשונה של תוצאות פנינסולה וסוכנות הביטוח וממיזוג פעילות הגמל והפנסיה של איילון.

הרווח התפעולי ברבעון השני הסתכם ב-56 מיליון שקל לעומת רווח תפעולי של 55 מיליון שקל ברבעון הראשון של השנה. בדו"חות מציינת החברה כי הירידה ברווח הנקי מקורה בעליית מדד המחירים לצרכן וגידול בהוצאות המימון של החברה.

היקף הנכסים המנוהלים בסוף הרבעון השני 2017 עמד על כ-127 מיליארד שקל לעומת 126 מיליארד שקל בסוף הרבעון הראשון של השנה.

במגזר החיסכון ארוך טווח, חברת הגמל והפנסיה מנהלת כ-48.9 מיליארד שקל עבור מעל למיליון לקוחות. זאת לאחר שעסקת המיזוג עם איילון פנסיה וגמל שהושלמה בתחילת 2017. קרנות הפנסיה הממוזגות מנהלות כיום למעלה מ-7 מיליארד שקל, קופות הגמל וההשתלמות מנהלות כ- 42 מיליארד שקל. הכנסות החברה ממגזר זה הסתכמו בכ-84 מיליון שקל ברבעון השני של שנת 2017. נזכיר כי מיטב דש זכתה במכרז של קרן ברירת המחדל של האוצר אולם תוצאות הזכייה טרם באו לידי ביטוי בדו"חות.

חברת קרנות הנאמנות ממשיכה להיות חברת הקרנות הגדולה מבחינת היקף נכסים עם ניהול נכסים בשווי של כ-28.2 מיליארד שקל. סך ההכנסות מפעילות זו הסתכמו בכ-48 מיליון שקל ברבעון השני 2017 לעומת כ-45 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

פעילות חברת פנינסולה, בה החברה מחזיקה כ-49%, ממשיכה לצמוח. ההכנסות מאשראי חוץ בנקאי ברבעון השני של שנת 2017 הסתכמו בכ-14 מיליון שקל. הכנסות פנינסולה אוחדו החל מהרבעון השלישי של 2016.