מאת: ליאור דטל פרסום: Thu, 10 Aug 2017 14:05:38 קטגוריה: השכלה גבוהה,מחקר


תקציב קרנות המחקר יגדל ב-40% ל-1.1 מיליארד שקל ב-2022

תוספות התקציב מיועדות להגדלת מספר מענקי המחקר לחוקרים בישראל, ובחלק מהמקרים לחוקרים בחו"ל ולהגדלת גובה המענקים ■ הגידול כולל גם את השתתפות הממשלה בקרן המחקר של האיחוד האירופי, וכן גידול בתקציבי המימון של קרנות משותפות עם ארה"ב, סין, הודו וסינגפור

הוועדה לתכנון ותקצוב (ות"ת) של המועצה להשכלה גבוהה החליטה להגדיל את תקציב קרנות המחקר העומדות לרשות החוקרים בישראל בכ–40% בשש השנים הקרובות. בשנה הקרובה תקציב קרנות המחקר יגדל בכ–100 מיליון שקל ויסתכם ב–988 מיליון שקל, וב–2019 תקציב קרנות המחקר יסתכם לראשונה במיליארד שקל.

עד 2022 תקציב קרנות המחקר יגדל ל–1.1 מיליארד שקל. זאת, בהשוואה לתקציב של 770 מיליון שקל ב–2016. בסך הכל מדובר בתוספת מצטברת של כ–1.5 מיליארד שקל, שכן תוספת התקציב תשכפל את עצמה בכל שנה עד 2022, ובגידול של כ–300 מיליון שקל בתקציב 2022 בהשוואה ל–2016.

תוספות התקציב לקרנות המחקר מיועדות להגדלת מספר מענקי המחקר לחוקרים בישראל, ובחלק מהמקרים לחוקרים בחו"ל ולהגדלת גובה המענקים. במל"ג ציינו כי התוספת לתקציב הקרנות חיונית לשימור מעמדה הבינלאומי של מדינת ישראל במחקר.

לפי התוכנית, תקציבה של הקרן הלאומית למדע, שהיא הגוף המרכזי התומך במחקר בישראל, יגדל מ–407 מיליון שקל ב–2016 ל–578 מיליון שקל ב–2022. ב–2009 תקציב הקרן הסתכם ב–280 מיליון שקל בלבד. בסך הכל, מדובר בתוספת מצטברת של כ–680 מיליון שקל.

הגידול בתקציב כולל גם את השתתפות ממשלת ישראל בקרן המחקר של האיחוד האירופי — Horizon 2020 — כחלק מהסכם שנחתם בין המדינה לאיחוד האירופי שיימשך עד 2020. היקף התוכנית, שבמסגרתה זוכים חוקרים ישראלים ומרחבי אירופה במענקי מחקר, מסתכם ב–77 מיליארד שקל לתקופה של שבע שנים מ–2014, וחלקה של ישראל נקבע בהתאם ליחס התמ"ג בישראל לתמ"ג האירופי.

ב–2016 המדינה תיקצבה את השתתפותה בקרן בכ–300 מיליון שקל, וב–2018, תקציב ההשתתפות של ישראל בקרן האירופית צפוי לגדול בכ–400 מיליון שקל, ולהגיע לכ–450 מיליון שקל ב–2022. בסך הכל מדובר על גידול מצטבר של כ–500 מיליון שקל. מחצית מהשתתפות ישראל בקרן האירופית ממומנת על ידי ות"ת, משרד הכלכלה מממן 35% נוספים וכ–15% ממומנים על ידי משרדי ממשלה אחרים.

תקציב המימון הישראלי, של הקרן הדו־לאומית ארה"ב־ישראל, האחראית על מחקרים משותפים בין חוקרים ישראלים לחוקרים בארה"ב, יגדל ל–38.3 מיליון שקל ב–2022. כיום תקציבה של הקרן הוא 11.4 מיליון שקל.

בנוסף, תקציב קרנות המחקר המשותפות לישראל, סין, הודו וסינגפור יגדלו ל–57 מיליון שקל בהשוואה ל–כ–34 מיליון שקל כיום. גם תקציבה של הקרן הביו־רפואית, המעודדת מחקרים בתחום הבריאות מטעם הקרן הלאומית למדע, יגדל ל–10 מיליון שקל בהשוואה לכ–7.8 מיליון שקל כיום.

"חוסנה של מערכת ההשכלה הגבוהה בישראל תלוי בראש ובראשונה באיכות המחקר ובמספר הפרסומים בכתבי עת מקצועיים", אמרה יו"ר הות"ת יפה זילברשץ, "הגידול בתקציב קרנות המחקר, עד כדי חציית רף מיליארד השקלים, יאפשר למוסדות בכלל, ולחוקרים בפרט, להיערך בהתאם ולהתמקד בהעמקת המחקר, בהישגים אקדמיים ובתוצרים איכותיים".