מאת: שלי אפלברג פרסום: Thu, 10 Aug 2017 11:06:18 קטגוריה: מטריקס,דו"חות כספיים


חברת ה-IT מטריקס מציגה גידול בפעילות - אך פגיעה בשיעורי הרווח

למרות ששני מגזרי ההכנסות העיקריים של החברה הציגו שחיקה ברווח התפעולי, הרווח התפעולי הכולל של הקבוצה עלה ב-6.1% והסתכם ב-41 מיליון שקל ■ הרווח הנקי צמח קלות ל-24.3 מיליון שקל, בין היתר לאור תשלום מס מופחת

תוצאותיה הכספיות של חברת ה-IT מטריקס ברבעון השני של 2017 הציגו המשך גידול בפעילות וצמיחה נאה בהכנסות, אך בפועל נראה כי חלה שחיקה קלה ברווח התפעולי של החברה בשני אפיקי הכנסותיה העיקריים: פתרונות שירותי תוכנה בישראל ופתרונות אינגרציה ותשתיות.

מטריקס מצליחה להציג למשקיעים גידול משמעותי של 14.1% במכירות של הרבעון השני של 2017, שהסתכמו ב-668.5 מיליון שקל. הגידול נובע מגידול בכל מגזרי הפעילות של הקבוצה - למעט קיטון זניח במגזר שיווק ותמיכה במוצרי תוכנה, וכן קיטון במגזר ההדרכה וההטמעה, שבו אוחדו לראשונה התוצאות עם אלו של החברה הבת של מטריקס, אביב ניהול הנדסה.

פגיעה ראשונה בשיעורי הרווח מתבטאת בכך שהרווח הגולמי של מטריקס טיפס ב-4.2% ל-95 מיליון שקל - אך בפועל היה כ-14.2% מההכנסות לעומת 15.6% מההכנסות ברבעון המקביל ב-2016. לדברי הדירקטוריון, השחיקה ברווחיות הגולמית חלה כתוצאה מעליית שכר של אנשי תוכנה בישראל ובארה"ב, כמו גם מעונתיות.

הגידול בפעילות הקבוצה הוביל לעלייה של 6.1% ברווח התפעולי של החברה ברבעון השני של 2017, שהסתכם ב-41 מיליון שקל. בשורה התחתונה הציגה מטריקס רווח נקי של 24.3 מיליון שקל לעומת 23.6 מיליון שקל ברבעון המקביל. הגידול נבע לא רק כתוצאה מהשיפור ברווח התפעולי, אלא גם מירידה של 3 מיליון שקל בהוצאות המס ששולמו ברבעון הנוכחי לעומת הרבעון המקביל ב-2016.

סך מכירותיה של מטריקס בישראל במגזר פתרונות שירותי התוכנה הסתכמו ב-427 מיליון שקל, כ-13.2% יותר מהתקופה המקבילה אתשקד. למרות זאת, הרווח התפעולי של מגזר זה נשחק בכ-2.3% לעומת התקופה המקבילה אשתקד, והסתכם ב-17.8 מיליון שקל. ההכנסות ממגזר זה הן החלק הארי מהכנסותיה של מטריקס.

אפיק ההכנסה השני הכי גבוה של מטריקס היה פתרונות אינטגרציה ותשתיות מחשוב, שגלגל ברבעון השני 105.5 מיליון שקל - כ-23.8% יותר מהרבעון המקביל אשתקד. עם זאת, החברה נאלצה לספוג פגיעה ברווחיות של מגזר זה - בו נרשמה שחיקה של 3.2% ברווח התפעולי, שהסתכם בסוף הרבעון השני ב-4.18 מיליון שקל.

מטריקס ממשיכה להגדיל את מחזור הכנסותיה בארה"ב, שמניב לה רווחיות גבוהה יותר. הכנסותיה של החברה ממכירת פתרונות שירותי תכונה בארה"ב צמחו ב-21% והסתכמו ב-81.7 מיליון שקל. הרווח התפעולי של מגזר זה הציג גידול של 4.2% והסתכם ב-8.7 מיליון שקל.

מוטי גוטמן, מנכ"ל מטריקס מסר בהודעה לעיתונות כי "בהמשך לזכיות בפרויקטים גדולים בעת האחרונה, דיווחנו במהלך הרבעון השני של 2017 על זכייה בשני מכרזי ענק אסטרטגיים בתחום הפיננסים ובתחום הסייבר, המוכיחים את אמון השוק ביכולותינו בביצוע פרוייקטי ענק אסטרטגיים.

"מטריקס זכתה בעסקה גדולה ואסטרטגית להקמה, תפעול ותחזוקה של מאגר נתוני האשראי של בנק ישראל בהיקף כ-133 מיליון שקל בשלב ההקמה וכ-38 מיליון שקל לשנה בשלב התפעול והתחזוקה. בנוסף לכך, מטריקס זכתה בהסכם רחב היקף לביצוע פרויקט במסגרתו תפתח פתרונות מתקדמים בעולם הסייבר עבור מדינה זרה. היקף ההסכם מוערך ביותר מ-25 מיליון דולר בפרויקט שצפוי להימשך כ-3 שנים.

"חברות המחקר והאנליסטים דוגמת STKI ו-IDC ממשיכות לדרג את מטריקס כמובילת שוק שירותי הערך מוסף בתחום ה-IT. מלבד הובלת שוק ה-IT כולו ציינה STKI את מטריקס כחברת Tier 1 ב-36 ענפי פעילות בעולם ה-IT, בתוכם היא מדורגת במקום הראשון ב-20 קטגוריות. בנוסף לכך, בחודש פברואר 2017 אישררה חברת מידרוג את דירוג המנפיק של מטריקס כ-Aa3 באופק יציב לחברה, דירוג הנשמר 10 שנים ברציפות והוא הגבוה ביותר לחברות בתחום שירותי התוכנה".