מאת: מיכאל רוכוורגר פרסום: Thu, 10 Aug 2017 10:01:54 קטגוריה: בנק לאומי,אשראי,דו"חות כספיים


הרווח הנקי של לאומי קארד עלה ברבעון השני ב-2% ל-49 מיליון שקל

תיק האשראי ללקוחות פרטיים גדל במהלך הרבעון ב-6.2% ל-5.1 מיליארד שקל ■ הרווח הנקי של החברה במחצית הראשונה של השנה ירד ב-2% והסתכם ב-93 מיליון שקל

חברת כרטיסי האשראי לאומי קארד פירסמה היום (ה') את תוצאותיה הכספיות, ובכך נעלה את עונת הדו"חות לרבעון השני ולמחצית הראשונה של 2017 . לאומי קארד, שנמצאת בשליטת בנק לאומי (80%) וקבוצת עזריאלי (20%), סיימה את הרבעון השני של השנה עם רווח נקי של 49 מיליון שקל - גידול קל של כ-2% לעומת הרבעון המקביל ב-2016. הרווח הנקי של החברה במחצית הראשונה של השנה - בנטרול המענק המיוחד שניתן לעובדי החברה בגין עסקת ויזה אירופה ברבעון הראשון - הסתכם ב-93 מיליון שקל, ירידה של כ-2% לעומת התקופה המקבילה.

היקף השימוש בכרטיסי לאומי קארד הגיע ברבעון השני לכ-19.8 מיליארד שקל - גידול של כ-7.1% לעומת הרבעון המקביל, כשבכרטיסים החוץ בנקאיים חל גידול של 9.4%. במחצית הראשונה של 2017 הסתכם היקף השימוש בכרטיסי החברה בכ-38.9 מיליארד שקל - גידול של כ-8.9% לעומת התקופה המקבילה, כשבכרטיסים חוץ בנקאיים חל גידול של 11.9%. ברבעון השני של השנה הכנסות החברה צמחו ב-5.3% לעומת הרבעון המקביל, ל-297 מיליון שקל. ההכנסות במחצית הראשונה של השנה צמחו ב-7.1% ל-585 מיליון שקל.

הגורמים העיקריים שקיזזו את הצמיחה במחזורים הם גידול בתשלומים לארגונים בינלאומיים בעקבות שינוי מבנה העמלות שלהם, והגדלת התשלומים לבנק לאומי בהתאם להסכם ההנפקה המשותפת בין הצדדים. בהתאם לכך, הוצאות החברה הסתכמו ברבעון השני של 2017 ב-231 מיליון שקל - גידול של כ-6.5% לעומת הרבעון המקביל.

לאומי קארד, המנוהלת על ידי רון פאינרו, ממשיכה להחזיק בתיק האשראי הצרכני לאנשים פרטיים הגבוה בענף. נכון לסוף יוני 2017, היקף התיק הסתכם בכ-5.1 מיליארד שקל - צמיחה מתונה של כ-6.2% לעומת צמיחה של כ-8% במהלך הרבעון הראשון של השנה. בסך הכל, תיק האשראי לאנשים פרטיים של לאומי קארד צמח במהלך המחצית הראשונה של 2017 בכ-14% .

בנטרול האשראי לרכבים המגובה בביטחונות - שבגינם נגבית ריבית נמוכה יותר - לאומי קארד גובה מלקוחותיה ריבית של כ-8%. בדומה לישראכרט, ריבית זו נמוכה משמעותית מזו שגובה חברת כרטיסי האשראי השלישית כאל, ברמה ממוצעת של 10.9%.

כך, למרות שללאומי קארד תיק אשראי לאנשים פרטיים גבוה מזה של כאל בכ-30% - הכנסות הריבית של לאומי קארד הסתכמו ברבעון השני רק ב-53 מיליון שקל. מדובר אמנם בגידול של 17% לעומת הרבעון המקביל, אך ההכנסות מריבית מהוות כ-18% מסך ההכנסות של החברה - בעוד שבכאל מדובר בכ-30% מסך ההכנסות. הוצאות להפסדי אשראי בלאומי קארד אמנם גדלו, אך הן ממשיכות להיות ברמה הנמוכה בענף - 31 מיליון שקל במחצית הראשונה של השנה.

פאינרו ציין בעקבות פרסום הדוחות כי "תוצאות החברה משקפות את האסטרטגיה ארוכת הטווח שלנו לביסוס איתנות החברה, על רקע סביבה רגולטורית מאתגרת ומשתנה. הפעילות החוץ בנקאית ותיק האשראי הצרכני, אשר מהווים את עיקר המיקוד האסטרטגי שלנו, ממשיכים לבלוט לטובה ולצמוח באופן עקבי ומואץ, כשהיקף תיק האשראי הצרכני שלנו ממשיך להיות הגדול בענף, תוך שמירה על ריבית האשראי הממוצעת הנמוכה ביותר.

"נקודת חוזקה נוספת היא הצמיחה המרשימה בפעילות החוץ בנקאית, ובעיקר גידול של כ-12% במחזור ההנפקה במחצית הראשונה של השנה. כיום, כ-37% מסך הכרטיסים של החברה הם כרטיסים חוץ בנקאיים. לאומי קארד מגיעה חזקה ומוכנה לעידן החדש בענף התשלומים בישראל. אנו משקיעים משאבים ומאמצים רבים בחדשנות ובפיתוח עסקי, המהווים מרכיבים הכרחיים ביכולתנו להמשיך ולאתר את ההזדמנויות הנכונות בשוק ולהתמודד עם תחרות גוברת מצד שחקנים ותיקים וחדשים".