רמ"י נגד כחלון: "מתנגדים להסכם הגג באשדוד"

גורמים ברשות המקרקעין טוענים שההצהרות על 40 אלף דירות שייבנו בעיר רחוקות מהמציאות, מדובר רק על כמה אלפים, ולכן גם לא נכון להתחייב להעביר לאשדוד תקציבים גדולים בגינו

09/08/2017, 20:05

ימים ספורים לפני טקס החתימה על הסכם הגג באשדוד, שעתיד להיערך במעמד ראש הממשלה בנימין נתניהו, נראה שההתנגדויות לנוסח ההסכם רק מתעצמות. לאחר שתושבים מהעיר, בהם גם חברי מועצת העירייה, שלחו מכתב נוקב ובו פירטו את התנגדותם למהלך כפי שהוא נעשה עד כה, כעת נודע ל"גלובס" שגם ברשות מקרקעי ישראל (רמ"י), שגיבשה חלק לא קטן מהסכמי הגג הקודמים, הביעו התנגדות למהלך וגם בחברה להגנת הטבע מתנגדים לחלק מהתוכניות הנכללות בהסכם הגג.


על רקע ההתנגדויות, הגישו המתנגדים בקשה בהולה לבית המשפט המחוזי בבאר שבע לעיון חוזר ולקביעת מועד דיון דחוף במעמד הצדדים בבקשה למתן צו ביניים. הבקשה הוגשה לאחר שאתמול דחה בית המשפט את בקשת המתנגדים למתן צו ארעי שיורה לצדדים להימנע מלחתום על הסכם הגג. בית המשפט קבע כי דיון בנושא יתקיים מחר (ה') בשעה 14:00 ובמקביל הורה לעיריית אשדוד, משרד הבינוי והשיכון, משרד האוצר ורשות מקרקעי ישראל להגיב עד מחר בשעה 11:00 בבוקר.

ל"גלובס" נודע כי גורמים בתוך רשות מקרקעי ישראל הביעו הסתייגות מההסכם שעתיד להיחתם מכיוון שלטענם, ההצהרות על תכנון ושיווק של 40 אלף יחידות דיור בשנים הקרובות רחוקות מלהיות ריאליות והמספר הסביר, על פי השיקולים המקצועיים וההיתכנות בפועל, לא עולה על מספר אלפי דירות בודדות. מסיבה זו טוענים גורמי מקצוע ברשות כי ההחלטה העקרונית לחתום על הסכם גג מול עיריית אשדוד, שהיא עירייה אמידה, ולהתחייב להעביר לקופתה תקציבים גדולים, אינה נכונה.

נזכיר כי רק לאחרונה התבטא מנהל רמ"י בנושא בכנס שעסק בין היתר גם בהסכמי הגג שנחתמו בשנים האחרונות. "אחרי 21 הסכמי גג שחתמנו, אנחנו עכשיו צריכים לעצור ולחשוב האם המודל הזה מיצה עצמו. האם צריך לעצור ולהכניס שיפורים", כך אמר שמרון לפני מספר שבועות. נציין כי בחברה להגנת הטבע לא מתנגדים להסכם כולו, אלא לחלקו העוסק בייעוד מתחמים ספציפיים לבנייה.

מנכ"לית החברה להגנת הטבע איריס האן, קראה במכתבה לשרי האוצר והבינוי והשיכון "להימנע מלחתום על הסכם הגג באשדוד, כל עוד הוא כולל את הבנייה באזורי הדיונות הייחודיים של דרום אשדוד. החברה להגנת הטבע היא גם שותפה בוועדת ההיגוי לתוכנית המתאר הכוללנית החדשה לעיר אשדוד. ועדת ההיגוי השתכנעה כי כיווני ההתפתחות הנכונים לעיר אשדוד הם בהוספתן של יחידות דיור בתחום הרקמה העירונית הבנויה והתפרשות אל שטחי בנייה חדשים בצפון העיר ובמזרחה...

"בניגוד להמלצות אלו, מייעד 'הסכם הגג' שטחים נרחבים לפיתוח עירוני ברבעים החדשים (י"ד וט"ז) ועל חולות אשדוד ו'הדיונה הגדולה', בהם מיועדת הקמתן של כ-13 אלף יחידות דיור. שטחים אלו נגרעו מעתודות הפיתוח של העיר אשדוד עוד בשנות התשעים, ואין כל הצדקה לשוב ולהעלותם מן האוב, בניגוד מוחלט למדיניות התכנון העדכנית ולהמלצות הברורות של תוכנית המתאר הכוללנית".

בינתיים, לאחר הטענות נגד הסכם הגג שהועלו על ידי תושבים מאשדוד וחברי מועצה, ביניהם גם יו"ר ועד עובדי הנמל לשעבר אלון חסן, העביר משרד הבינוי והשיכון את תגובתו, והוא, כמו עיריית אשדוד, דוחה את הטענות מכל וכל. "הסכם העקרונות גובש בעקבות משא ומתן ממושך בין עיריית אשדוד לבין גורמי הממשלה", כותבים היועץ המשפטי של משרד הבינוי והשיכון, עו"ד אלעזר במברגר, והיועצת המשפטית למחוז מרכז במשרד, עו"ד חנה שצ'רבקוב. "ההסכם מסדיר את העקרונות בדבר פיתוחה של העיר אשדוד, הכוללים הסדרים בתחומי התכנון, השיווק והפיתוח".

במכתב מתייחסים עוה"ד במברגר ושצ'רבקוב לטענות השונות שהעלו המתנגדים וכותבים: "לטענה בדבר כבילת שיקול הדעת של מוסדות התכנון אין כל בסיס...הליך אישור התוכניות מצוי בסמכות מוסדות התכנון, ושיקול דעתם לא הוגבל בשום צורה. באותו האופן, הובהר בהסכם כי הליך אישור הקלות ייעשה על בסיס שיקולים מקצועיים, ולפי כל דין".

עוה"ד במברגר ושצ'רבקוב מתייחסים גם לטענת המתנגדים אודות ייעוד חלק מיחידות הדיור המתוכננות לאוכלוסייה החרדית וכותבים כי החלטה זו כפופה לתנאים פרטניים שנכללו בהחלטת ממשלה בנושא. בנוגע לטענה כי שיווק הקרקע לאוכלוסייה ספציפית פוגע בזכות לשוויון כותבים עורכי הדין: "אנו דוחים טענה זו. החלטת הממשלה אשר התקבלה לאחר בחינה מדוקדקת של ההיבטים החוקתיים הכרוכים בה, וקביעת האיזונים הראויים.

"...המכרז עצמו פתוח לכל משתתף באופן שוויוני, ותישמר הזכות לכל אדם לרכוש יחידות דיור במקרקעין אלו".

במכתב גם מוסבר כי אשדוד עומדת בקריטריונים של עיר הטרוגנית, בה יש פחות מ-15% תושבים חרדים, על פי נתוני הלמ"ס. נציין כי לקביעה זו התנגדו היום המתנגדים להסכם הגג והם טוענים בתוקף כי שיעור החרדים בעיר גבוה יותר.

עיריית אשדוד: "לא נפל פגם"

נזכיר כי גם בעיריית אשדוד התייחסו למכתב המתנגדים באמצעות מכתב שנשלח באמצעות היועץ המשפט של העירייה, עו"ד רוני עמיר. "איני מוצא מקום בשלב זה להתייחס לכל טענה האמורה במכתבכם הארוך אלא לעיקרי הדברים", כותב עמיר. "אני דוחה את טענותיכם כאילו נפלו פגמים המאיינים את הליך אישורו של הסכם הגג. מדובר בהסכם עקרונות בין עיריית אשדוד ובין מדינת ישראל המתווה הסכמה עקרונית של עיריית אשדוד למהלך בו יאושרו תוכניות להקמת כ-30 אלף יחידות דיור חדשות בהתאם להליכים הקבועים בחוק, ומדינת ישראל תישא בעלויות פיתוח התשתיות, מבני הציבור והשטחים הירוקים הנדרשים ליחידות אלו.

"הסכמים מעין אלו נחתמו במהלך השנים האחרונות עם רשויות מקומיות רבות. שיקול הדעת של אף גורם לא נפגע, שכן בסופו של יום כל תוכנית בניין עיר שתקודם במסגרת הסכם הגג תעבור את הפרוצדורה הקבועה בחוק ולגורמים המאשרים תוכניות אלו שיקול הדעת המלא לאשר, לדחות או לבקש הבהרות/תיקונים בתוכניות שיוגשו לאישור".

עוד במכתב: "המו"מ לחתימה על הסכם הגג נמשך תקופה ארוכה ובמסגרת תקופה זו עדכן ראש העיר לא פעם את חברי המועצה כי מתנהל מו"מ שכזה שמטרתו הגדלה משמעותית של מצאי יחידות הדיור בעיר".

עוד נטען במכתב כי אישור הסכם הגג אינו טעון את אישור המועצה (על פי סעיף 126 לפקודת העיריות) אולם בשל חשיבותו הובא ההסכם לדיון ואישור המועצה. "בזימון חברי המועצה לדיון בישיבה שלא מן המניין לא נפל כל פגם והוא נעשה כדין", ממשיך היועץ המשפטי לעירייה במכתב. "בדיון שהתקיים במועצת העיר יכול היה כל חבר מועצה להביע את דעתו וכך עשו חברי מועצה מסיעות האופוזיציה.

"לטענה ולפיה הדיון היה למראית עין אין כל מקום. לאור כל האמור לעיל, אין כל סיבה לדחיית החתימה על הסכם העקרונות".